Prístrešok k domu - Humenné s plechovou krytinou a konštrukciou z KVH hranolov, hormax