Zimná záhrada z technického hľadiska predstavuje zasklenú konštrukciu pričlenenú k budove.

Zimná záhrada je výrazným architektonickým prvkom.